Christopher Walken

Severance (2022)
7.5

Severance (2022)

Feb. 17, 2022

Severance (2022)

Mark vodi tim zaposlenih u kompaniji čija je svest jasno podeljena na radnu i onu – privatnu. Kada se pojavi misteriozni novi kolega, ...
The Outlaws (2021)

The Outlaws (2021)

Oct. 25, 2021

The Outlaws (2021)

Sedam stranaca iz različitih sfera života – ljudi koji inače nikada ne bi komunicirali – primorani su da rade zajedno na renoviranju ...